Przeczytaj:

Opracowanie MAGIC (Chopra i wsp. 2015): charakterystyka dostępów naczyniowych