Zarząd

Zarząd Oddziału Mazowieckiego na kadencję 2022-2026:

Przewodnicząca: Anna Karlson

Pielęgniarka z 33-letnim doświadczeniem w Intensywnej Terapii, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, magister psychologii. Pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym (NIB). Przewodniczy Oddziałowi Mazowieckiemu drugą kadencję.

Wiceprzewodniczący: Jan-Czcibor Szymborski

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, dyplomowany perfuzjonista w kardiochirurgii, koordynator transplantacyjny.

Skarbnik: Krystyna Szulkowska

Pielęgniarka anestezjologiczna w UCK Dziecięcy Szpital Kliniczny. Pododdział Anestezjologii

Sekretarz: Maria Konecka-Czajkowska

Członek Zarządu: Milena Kowalczyk

Magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, instroktorka na kursach medycznych, terapeutka TSR

Członek Zarządu: Maciej Latos

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i instruktor na kursach medycznych.


Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Bożena Szypulewska

specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Wiceprzewodnicząca: Iwona Stańczuk

magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Członek: Andrzej Karczewski