Przeczytaj:

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych: pielęgnowanie krótkoterminowych cewników centralnych

Centralne cewniki naczyniowe (CVC) są nieodzownym elementem prowadzenia leczenia na od- dziale intensywnej terapii (OIT) oraz na innych oddziałach szpitalnych – zarówno zabiegowych, jak i zachowawczych. Coraz częściej CVC stosuje się w środowisku domowym chorego. Wykorzystywa- ne są do podawania leków, płynów, dokonywania pomiarów hemodynamicznych, prowadzenia diali- zoterapii czy stosowania leczenia żywieniowego. Zastosowanie cewnika centralnego daje możliwość przetaczania płynów hipertonicznych o osmolarności >800 mosmol/l.

Zasady dobrej praktyki oraz strategia pielęgnowania pacjentów z centralnym cewnikiem naczyniowym powinny być stosowane przez pielęgniarki pracujące zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w otwar- tych zakładach opieki zdrowotnej – wszędzie tam, gdzie przebywają chorzy z dostępem naczyniowym.

W opracowaniu zawarto zasady dobrej praktyki dotyczące pielęgnowania CVC. Nie uwzględniono postępowania w zakresie: linii tętniczych, cewników dializacyjnych, permanentnych oraz pośrednich. Rekomendacje mają służyć pomocą personelowi pielęgniarskiemu w prowadzeniu bezpiecznej terapii infuzyjnej, wspieraniu edukacji, umiejętności oraz w ocenie skuteczności postępowania.