Podcasty

Podcasty o praktyce pielęgniarskiej i rozwoju zawodowym

Podcast Krew Mózg to inicjatywa, która wiąże się z zainteresowaniem rozwojem zawodowym i drogami do niego prowadzącymi.

Charakter tematyczny obejmuje rozwój zawodowy, ścieżki kariery i inspiracje do wykonywania zawodu z pewnym pomysłem i pasją.

Słuchaj podcastu: iTunes | Spreaker | RSSYouTube | Spotify

Podcast Pielęgniarstwo Praktyczne to audycje, w których omawiam praktyczne aspekty ratownictwa oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Każdy odcinek to dawka konkretnych informacji przydatnych w codziennej pracy.

Słuchaj podcastu: iTunes | Spreaker | RSSYouTube | Spotify

Podcast Pielęgniarstwo Infuzyjne poświęcony propagowaniu idei bezpiecznej linii naczyniowej i przekazywaniu praktycznych wskazówek dotyczących pielęgniarskiej aspektów uzyskiwania dostępów naczyniowych i prowadzenia infuzji.

Słuchaj podcastu: iTunes | Spreaker | RSSSpotify