Kontakt

Sprawy członkostwa w Oddziale Mazowieckim, współpracy merytorycznej lub patronatu: kontakt@ptpaio.waw.pl

Sprawy inne niż powyżej: ptpaiio.oddz.maz@gmail.com

Adres korespondencyjny
Oddzial Mazowiecki PTPAiIO
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59/VII