Składka członkowska

Opłatę za członkostwo (50 pln) w Oddziale Mazowieckim PTPAiIO należy wpłacić w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji, a następnie w kolejnym roku kalendarzowym (100 pln) do 31 marca.

Członkostwo zatwierdza na posiedzeniu Zarząd po otrzymaniu deklaracji i potwierdzeniu wpłaty na składkę członkowską.

Dane do przelewu:

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa PAiIO
Numer konta: 11 1020 1097 0000 7002 0105 9906
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko zgodne z deklaracją.