Oddział Mazowiecki

Oddział Mazowiecki powstał wraz ze złożeniem pierwszej deklaracji członkowskiej do Zarządu Głównego PTPAiIO przez Hannę Wójcik 7 maja 1999 roku. Zapoczątkowana przez Hannę Wójcik działalność spowodowała nieprzerwane istnienie Oddziału przez 23 lata, a sama Członkini do dziś służy merytorycznym, organizacyjnym i motywacyjnym wsparciem inicjatyw prowadzonych przez Członków.

Oddział zrzesza pielęgniarki i pielęgniarzy anestezjologicznych i intensywnej opieki z województwa mazowieckiego. Spotkania Oddziału odbywają się stacjonarnie raz w miesiącu w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na spotkaniach przedstawiane są aktualne trendy w pielęgniarstwie z dziedziny w formie wykładów Członków, prelekcji Gości oraz warsztatów praktycznych.

Co 4 lata wybierany jest Zarząd Oddziału na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz wybierani są Delegaci do Krajowego Walnego Zjazdu PTPAiIO, na którym wybierane są władze ogólnopolskie.

Oddział Mazowiecki jest ogranizatorem seminariów i konferencji.